НОВІ ВИДИ ДИНОЗАВРІВ 2009 РОКУ. ЧАСТИНА І – ЯЩЕРОТАЗІ (SAURISCHIA)

Скам'янілі рештки Анхіорніса Гакслі (Anchiornis huxleyi Xu, Zhao, Norell, Sullivan, Hone, Erickson, Wang, Han, et Guo, 2009) - одного із найдрібніших динозаврів. Джерело:http://www.bbc.co.uk
Скам'янілі рештки Анхіорніса Гакслі (Anchiornis huxleyi Xu, Zhao, Norell, Sullivan, Hone, Erickson, Wang, Han, et Guo, 2009) - одного із найдрібніших динозаврів. Джерело:http://www.bbc.co.uk

 

Андрій М. ЗАМОРОКА

 

Продовжуючи підбивати підсумки 2009 року, “Станіславівський натураліст” здійснив огляд нових відкриттів у царині палеонтології динозаврів. Як виявилось, за рік, що минає, вчені-палеонтологи здійснили описи понад трьох десятків нових видів динозаврів з різних частин нашої планети. Декотрі з них, як от Tawa hallae, смакувалися різноманітними “копі-паст”-сайтами новин з усього світу, тоді як інші залишились поза увагою ЗМІ й відомі лише фахівцям.

Наш журнал підготував перелік нових видів динозаврів, користуючись публікаціями у провідних світових виданнях із палеонтології та загальної біології. Потік відкриттів цій галузі є дуже великим, і часом, інформація розпорошується по дрібних – локальних журналах, які є недоступними для аналізу. Тому наш перелік відображає радше тенденції у світі палеонтології динозаврів за 2009 рік, а ніж абсолютний стан речей. Ми не претендуємо на цілковиту довершеність запропонованого Вам матеріалу, але подаємо найсвіжіші відкриття цього року. Отож…

 

Ряд Ящеротазі (Saurischia)

Підряд Тероподи (Theropoda)

Тава Гали (Tawa hallae Nesbitt, Smith, Irmis, Turner, Downs et Norell, 2009) – невеликий хижий динозавр (до 1,5 м завдовжки) знайдений на півдні США. Час існування датується пізнім тріасовим періодом – близько 215 млн. років тому. Джерело: Nesbitt, Smith, Irmis, Turner, Downs, Norell А newly discovered late-Triassic dinosaur, Science Vol 326, Issue 5959

Тава Гали (Tawa hallae Nesbitt, Smith, Irmis, Turner, Downs et Norell, 2009). Джерело: http://www.content.usatoday.com
Тава Гали (Tawa hallae Nesbitt, Smith, Irmis, Turner, Downs et Norell, 2009). Джерело: http://www.content.usatoday.com

Кемкемія Авдитора (Kemkemia auditorei Cau et Simone, 2009) – хижий динозавр із Марокко. Жив у період пізньої крейди – приблизно 70 млн. років тому. Джерело: Cau, Andrea; Maganuco, Simone (2009). “A new theropod dinosaur, represented by a single unusual caudal vertebra from the Kem Kem Beds (Cretaceous) of Morocco”. Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano 150 (II): 239–257.

Шідаїзавр Джіна (Shidaisaurus jinae Xiao-Chun, Currie, Zhiming, Shigang et Tao, 2009) – хижий динозавр із середнього юрського періоду (близько 170 млн. років тому) півдня Китаю. Джерело: Wu X.; Currie, P.J.; Dong Z.; Pan S.; Wang T. (2009). “A new theropod dinosaur from the Middle Jurassic of Lufeng, Yunnan, China”. Acta Geologica Sinica 83 (1): 9–24.

Родина Троодонтиди (Troodontidae)

Анхіорніс Гакслі (Anchiornis huxleyi Xu, Zhao, Norell, Sullivan, Hone, Erickson, Wang, Han, et Guo, 2009) – дуже дрібний всеїдний оперений динозавр (розміри до 30 см), знайдений у відкладах північно-східної частини Китаю. Час існування датується середнім юрським періодом – 160 млн. років тому. Джерело: Xu, X.; Zhao, Q.; Norell, M.; Sullivan, C.; Hone, D.; Erickson, G.; Wang, X.; Han, F. et al. (2009), “A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin”, Chinese Science Bulletin 54: 430–435.

Анхіорніс Гакслі (Anchiornis huxleyi Xu, Zhao, Norell, Sullivan, Hone, Erickson, Wang, Han, et Guo, 2009). Джерело: http://www.english.ivpp.cas.cn
Анхіорніс Гакслі (Anchiornis huxleyi Xu, Zhao, Norell, Sullivan, Hone, Erickson, Wang, Han, et Guo, 2009). Джерело: http://www.english.ivpp.cas.cn

Занабазар молодший (Zanabazar junior Norell, Makovicky, Bever, Balanoff, Clark, Barsbold et Rowe, 2009) – найбільший із відомих троодонтових динозаврів (2,72 м завдовжки) із Монголії. Час існування – пізній крейдовий період, близько 70 млн. років тому. Джерело: Norell, M.A.; Makovicky, P.J., Bever, G.S., Balanoff, A.M., Clark, J.M., Barsbold, R. and Rowe, T. (2009). “A Review of the Mongolian Cretaceous Dinosaur Saurornithoides (Troodontidae: Theropoda)”. American Museum Novitates 3654: 63.

Родина Гарпієміми (Harpymimidae)

Беїшанлонґ або Дракон Беї Шана велетенський (Beishanlong grandis Makovicky, Li, Gao, Lewin, Erickson et Norell, 2009) – найбільший із птахоподібних хижих динозаврів, знайдений у Північному Китаї. Жив у ранньому крейдовому періоді – близько 125-100 млн. років тому. Джерело: Peter J. Makovicky, Daqing Li, Ke-Qin Gao, Matthew Lewin, Gregory M. Erickson & Mark A. Norell (2009). “A giant ornithomimosaur from the Early Cretaceous of China”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Родина Альварозавриди (Alvarezsauridae)

Цератонікус або Дзьоболап вічковий (Ceratonykus oculatus Alifanov et Barsbold, 2009) – дрібний хижий динозавр (завдовжки 0,5-2 м) знайдений у Монголії. Час існування – пізній крейдовий період, 70-60 лн років тому. Джерело: Alifanov, V.R. & Barsbold, R. (2009) Ceratonykus oculatus gen. et sp. nov., a New Dinosaur (?Theropoda, Alvarezsauria) from the Late Cretaceous of Mongolia. Paleontological Journal, 2009, Vol. 43, No. 1, pp. 94–10

Кол гува або Нога красива (Kol ghuva Alan H. Turner, Sterling J. Nesbitt, and Mark A. Norell, 2009) – дрібний птахоподібний всеїдний пернатий динозавр (завдовжки до 1 м), знайдений у Монголії. Жив у пізньому крейдовому періоді – 75 млн. років тому. Джерело: Turner, A.H.; Nesbitt, S.J.; Norell, M.A. (2009). “A Large Alvarezsaurid from the Cretaceous of Mongolia”. American Museum Novitates 3648: 1–14.

Родина Дромеозавриди (Dromaeosauridae)

Геспероніх Єлизавети (Hesperonychus elizabethae Longricha et Currie, 2009) – дрібний пернатий хижий динозавр із Західної Канади, завдовжки до 1-го м. Жив у пізньому крейдовому періоді – 75 млн. років тому. Джерело: Longrich, N.R. and Currie, P.J. (2009). “A microraptorine (Dinosauria–Dromaeosauridae) from the Late Cretaceous of North America.” Proceedings of the National Academy of Sciences, online preprint 16 March 2009.

Геспероніх Єлизавети (Hesperonychus elizabethae Longricha et Currie, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org
Геспероніх Єлизавети (Hesperonychus elizabethae Longricha et Currie, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org

Тіанюраптор Острома (Tianyuraptor ostromi Zheng, Xu, You, Zhao et Dong, 2009) – невеликий (до 1,2 м завдовжки) оперений всеїдний динозавр із північно-східного Китаю. Час існування оцінюється раннім крейдовим періодом – 122 млн. років тому. Джерело: Zheng, X., Xu, X., You, H., Zhao, Q. and Dong, Z. (2009). “A short-armed dromaeosaurid from the Jehol Group of China with implications for early dromaeosaurid evolution.” Proceedings of the Royal Society B, published online before print August 19, 2009.

Родина Теризінозариди (Therizinosauridae)

Нотороніх Ґрафама (Nothronychus graffami Zanno, Gillette, Albright et Titus, 2009) – середніх розмірів (5-6 м завдовжки) хижий оперений теропод зі США. Жив всередині крейдового періоду – 90-85 млн. років тому. Джерело: Zanno, L.E., Gillette, D.D., Albright, L.B., and Titus, A.L. (2009). “A new North American therizinosaurid and the role of herbivory in ‘predatory’ dinosaur evolution.” Proceedings of the Royal Society B, Published online before print July 15, 2009, doi: 10.1098/rspb.2009.1029.

Надродина Орнітомімозаври (Ornithomimosauria)

Кінареємім хокійський (Kinnareemimus khonkaenensis Buffetaut, Suteethorn et Tong. 2009) – птахоподібний динозавр із відкладів Північно-східного Таїланду. Період існування – початок крейдового періоду, приблизно 140-130 млн. років тому. Джерело: Buffetaut, E., Suteethorn, V. and Tong, H. (2009). “An early ‘ostrich dinosaur’ (Theropoda: Ornithomimosauria) from the Early Cretaceous Sao Khua Formation of NE Thailand”, pp. 229-243 IN E. Buffetaut, G. Cuny, J. Le Loeuff & V. Suteethorn (eds.), Late Palaeozoic and Mesozoic Ecosystems in SE Asia. Geological Society, London, Special Publications 315: 229-243.

Надродина Тиранозавроїдні (Tyrannosauroidea)

Рапторекс Крейґштейна (Raptorex kriegsteini Sereno et cet, 2009) – невеликий хижий динозавр (до 3 м завдовжки) знайдений на північному сході Китаю. Час існування датується раннім крейдовим періодом – близько 125 млн. років тому. Джерело: Sereno, P.; Tan, L.; Brusatte, S. L.; Kriegstein, H. J.; Zhao, X. & Cloward, K. (2009), “Tyrannosaurid skeletal design first evolved at small body size”, Science 326: 418-422.

Ксіонґґуанлонґ баїменський (Xiongguanlong baimoensis Li, Norell, Gao, Smith et Makovicky, 2009) – хижий оперений тиранозаврид середніх розмірв (5-6 м завдовжки) із півночі Китаю. Жив у середині крейдового періоду – 125-100 млн. років тому. Джерело: Daqing Li, Mark A. Norell, Ke-Qin Gao, Nathan D. Smith, and Peter J. Makovicky. 2009. A longirostrine tyrannosauroid from the Early Cretaceous of China. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Надродина Аллозавроїдні (Allosauroidea)

Родина Неовенаториди (Neovenatoridae)

Австраловенатор вінтонійський (Australovenator wintonensis Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan et Elliott, 2009) – невеликий хижий динозавр завдовжки 2 м, віднайдений у покладах породи на сході Австралії. Жив у ранньому крейдовому періоді – приблизно 100 млн. років тому. Джерело: Hocknull, Scott A.; White, Matt A.; Tischler, Travis R.; Cook, Alex G.; Calleja, Naomi D.; Sloan, Trish; and Elliott, David A. (2009). “New mid-Cretaceous (latest Albian) dinosaurs from Winton, Queensland, Australia”. PLoS ONE 4 (7).

Родина Кархародонтозаври (Carcharodontosauridae)

Шаохілонґ маортунезійський (Shaochilong maortuensis Brusatte, Benson, Chure, Xu, Sullivan et Hone, 2009) – хижий динозавр з півночі Китаю. Приблизний час існування – ранній крейдовий період, 92 млн. роки тому. Джерело: Brusatte, S., Benson, R., Chure, D., Xu, X., Sullivan, C., and Hone, D. (2009). “The first definitive carcharodontosaurid (Dinosauria: Theropoda) from Asia and the delayed ascent of tyrannosaurids.” Naturwissenschaften

Інфраряд Цератозаври (Ceratosauria)

Лімузавр селевий (Limusaurus inextricabilis Xu, Clark, Mo, Choiniere, Forster, Erickson, Hone, Sullivan, Eberth, Nesbitt, Zhao, Hernandez, Jia, Han et Guo, 2009) – дрібний рослиноїдний динозавр (довжина тіла до 1,7 м) віднайдений у відкладах порід на північному заході Китаю. Жив у пізньому юрському періоді – 160-155 млн. років тому. Джерело: Xu, X., Clark, J.M., Mo, J., Choiniere, J., Forster, C.A., Erickson, G.M., Hone, D.W.E., Sullivan, C., Eberth, D.A., Nesbitt, S., Zhao, Q., Hernandez, R., Jia, C.-K., Han, F.-L., and Guo, Y. (2009). “A Jurassic ceratosaur from China helps clarify avian digital homologies.” Nature, 459(18): 940–944. doi:10.1038/nature08124.

Лімузавр селевий (Limusaurus inextricabilis Xu, Clark, Mo, Choiniere, Forster, Erickson, Hone, Sullivan, Eberth, Nesbitt, Zhao, Hernandez, Jia, Han et Guo, 2009). Джерело :http://www.scientificblogging.com
Лімузавр селевий (Limusaurus inextricabilis Xu, Clark, Mo, Choiniere, Forster, Erickson, Hone, Sullivan, Eberth, Nesbitt, Zhao, Hernandez, Jia, Han et Guo, 2009). Джерело :http://www.scientificblogging.com

Підряд Завроподоморфи (Sauropodomorpha)

Панфаґія первісна (Panphagia protos Martinez et Alcober, 2009) – дрібний (завдовжки 1,3 м) примітивний всеїдний завроподоморф віднайдений у породах заходу Аґентини. Жив у пізньому тріасовому періоді – близько 228-216 млн. років тому. Джерело: Martinez R.N., Alcober O.A. (2009) A Basal Sauropodomorph (Dinosauria: Saurischia) from the Ischigualasto Formation (Triassic, Carnian) and the Early Evolution of Sauropodomorpha. PLoS ONE 4(2): e4397.

Родина Масоспондиліди (Massospondylidae)

Адеопапозавр моґнійський (Adeopapposaurus mognai Martínez, 2009) – великий рослиноїдні динозавр, знайдений на заході Арґентини. Час існування датується раннім юрським періодом – близько 180 млн. років тому. Джерело: Martínez, Ricardo N. (2009). “Adeopapposaurus mognai, gen. et sp. nov (Dinosauria: Sauropodomorpha), with comments on adaptations of basal sauropodomorpha”. Journal of Vertebrate Paleontology 29 (1): 142–164.

Адеопапозавр моґнійський (Adeopapposaurus mognai Martínez, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org
Адеопапозавр моґнійський (Adeopapposaurus mognai Martínez, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org

Інфраряд Завроподи (Sauropoda)

Батіоанманзавр генанський (Baotianmansaurus henanensis Zhang, Lü, Xu, Li, Yang, Hu, Jia, Ji et Zhang, 2009) – середніх розмірів рослиноїдний динозавр (завдовжки 18-20 м) віднайдений на сході Китаю. Існував у пізньому крейдовому періоді – 75-70 млн. років тому. Джерело: Zhang Xingliao; et al. (2009). “A New Sauropod Dinosaur from the Late Cretaceous Gaogou Formation of Nanyang, Henan Province”. Acta Geologica Sinica.

Діамантозавр Матильди (Diamantinasaurus matildae Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan et Elliott, 2009) – невеликий рослиноїдний завропод (довжина тіла близько 16 м), віднайдений північному сході Австралії. Час існування – ранній крейдовий період (110-99 млн. років тому). Джерело: Hocknull, Scott A.; White, Matt A.; Tischler, Travis R.; Cook, Alex G.; Calleja, Naomi D.; Sloan, Trish; and Elliott, David A. (2009). “New mid-Cretaceous (latest Albian) dinosaurs from Winton, Queensland, Australia”. PLoS ONE 4 (7).

Діамантозавр Матильди (Diamantinasaurus matildae Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan et Elliott, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org
Діамантозавр Матильди (Diamantinasaurus matildae Hocknull, White, Tischler, Cook, Calleja, Sloan et Elliott, 2009). Джерело: http://www.en.wikipedia.org

Руянґозавр велетенський (Ruyangosaurus giganteus Lu, Xu, Jia, Zhang, Zhang, Yang, You et Ji, 2009) – травоїдний завропод завдовжки близько 25-ти метрів, віднайдений на території сходу Китаю. Час існування оцінюється пізнім крейдовим періодом – приблизно 85-70 млн. років тому. Джерело: Lü J, Xu L, Jia S, Zhang X, Zhang J, Yang L, You H, Ji Q. (2009). “A new gigantic sauropod dinosaur from the Cretaceous of Ruyang, Henan, China”. Geological Bulletin of China 28(1), 1-10.

Вінтонотитан Ватса (Wintonotitan wattsi Hocknull, White, TischlerCook, Calleja, Sloan et Elliott, 2009) – рослиноїдний завропод із північно-східної Австралії. Жив у середині крейдового періоду – близько 100 млн. років тому. Джерело: Hocknull, Scott A.; White, Matt A.; Tischler, Travis R.; Cook, Alex G.; Calleja, Naomi D.; Sloan, Trish; and Elliott, David A. (2009). “New mid-Cretaceous (latest Albian) dinosaurs from Winton, Queensland, Australia”. PLoS ONE 4 (7).

Читайте продовження: Частина ІІ – Птахотазі.

admin Written by:

3 Comments

 1. AS
  Грудень 17, 2009
  Reply

  Так, цей рік був багатим на цікавезні й важливі знахідки.

  А зображення Тави чомусь з самого низу, а не під текстом про нього.

 2. Грудень 17, 2009
  Reply

  Пане AS, у сфері динозаврів відкрито багато нового. Попереду ще частина ІІ 😉 . А малюнок повернув намісце.

 3. […] У порівнянні із рядом ящеротазих динозаврів, кількість нових видів птахотазих, котрі були описані впродовж 2009 року, є набагато скромнішою. Особливу увагу привертають одразу три нові види із родини Качкодзьобих динозаврів, знайдені у США, Іспанії та Узбекистані. А справжньою сенсацією став панцерний динозавр Мінотаврозавр Рахмана, за череп якого вчені заплатили 10000 доларів США, викупивши його у приватного колекціонера з Японії… […]

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

− 3 = 1