Category: Еволюція

Червень 25, 2014
Комахи є ключовим чинником успіху покритонасінних, однак, питання про те хто був першим квітка чи запилювач - залишається відкритим по нині день... Джерело ілюстрації: http://wikipedia.org

Андрій М. ЗАМОРОКА

Спільна еволюція комах і квіткових рослин, які вони запилюють, – факт відомий, напевно, ще з часів Чарльза Дарвіна. Взаємини цих живих істот, часом, набувають настільки химерних форм, що існування обох партерів стає неможливим один без іншого. І цілком логічним висновком є припущення, що запилювачі виникли разом із квітковими рослинами – своїми господарями. Однак, постає питання не цілком філософського характеру: хто був перший: квітка чи запилювач? Якщо квітка, то звідки, навіть у найпримітивніших покритонасінних, з’явилися нектарники та пристосування до запилення комахами, а якщо запилювач, то що вони запилювали до з’яви квіткових? Палеонтологічний літопис розкриває декотрі секрети, і скидається на те, що екологічна ніша запилювачів виникла значно раніше, ніж з’явилися квіткові рослини…

Жовтень 20, 2013
Реконструкція жінки Людини грузинської за черепом знайденим у Дманісі. Джерело ілюстрації: http://cdn4.sci-news.com

Андрій М. ЗАМОРОКА

Мабуть, настав час переписувати підручники із антропології та переглянути усі попередні візії людської еволюції. Саме такий висновок випливає із аналізу п’яти скелетів викопних людей віком 1,8 мільйоноліть із околиць містечка Дманісі, що у Грузії. Дослідники цих останків дійшли висновку, що усі знахідки ранніх викопних людей з Африки та Евразії належать одному, а не різним видам!

Жовтень 3, 2013
Вчені дипутують про час виникнення і предків квіткових рослин,які панують сьогодні на Землі. Джерело ілюстрації: starkeayresgc.wordpress.com

Андрій М. ЗАМОРОКА

Коли у 1956-му році Роберт В. Браун описав свого “ботанічного археоптерикса” – Санміґелію Левіса (Sanmiguelia lewisii Brown, 1956) із пізньотріасових відкладів Техасу (220 мільйоноліть назад), то здавалося, що давню дилему, йменовану “жахливою таємницею Дарвіна” – час виникнення покритонасінних рослин, було вирішено. Одначе, це тільки був початок гарячих дебатів та бродінь, адже деякі з палеоботаніків сумнівалися у приналежності Санміґелії до квіткових, оскільки достовірні знахідки останніх датуються лише початком крейдового періоду – 120-130 мільйоноліть назад… Відтак, маятник наукових візій з цього приводу періодично хитається то у сторону пермсько-тріасового то юрсько-крейдового періодів їх виникнення. Сьогодні, видається, він знову на стороні прихильників тріасової гіпотези, про це, власне, мова й піде далі…

Червень 25, 2013
"Бавовняний хробак" лише за кілька років еволюціонував, пристосувавшись до bt-токсину ґенетично модифікованих рослин... Джерело ілюстрації: www.oxitec.com

Андрій М. ЗАМОРОКА

Проминуло уже два десятиліття з тих пір, коли ґенетично модифіковані рослини з’явились на фермерських полях та полицях супермаркетів. З тяжкими потугами, зустрічаючи фанатичний опір фінансованих хімічними корпораціями ортодоксальних екофундаменталістів, модифіковані сільськогосподарські культури таки розповсюдились по світу, зайнявши свою економічну нішу. Однією із цілей їх створення була мінімізація витрат на хімічний захист посівів від комах-шкідників. І це дало результат – втрати виробництва зменшились, продуктивність зросла, а шкідники канули в Лету. Здавалось би, ось воно – тріумф людського генію, проте, у природі не все так однозначно… Отож, читайте далі: еволюція проти біотехнологій.

Травень 30, 2013
Личинка омара дуже віддалено нагадує велетенського морського дорослого рака... Джерело ілюстрації: www.rsmas.miami.edu

Андрій М. ЗАМОРОКА

Сказати, що уявлення про еволюцію тварин впродовж останніх півтори століття були неправильними – це нічого не сказати! Запропонована у ХІХ столітті Ернстом Геккелем теорія виникнення тварин у вигляді вільноплаваючих пелагічних личинкоподібних істот була настільки зрозумілою і видавалася природною, що на ній побудувалася уся система донедавньої зоології… Проте, у вік молекулярної біології виявились настільки потужні несумісності між анатомією і морфологією з однієї сторони та ґенетикою – з іншої, що у науці назріла революція – личинкова революція.

Січень 20, 2013

Еволюційна теорія - це філософія життя... Автор ілюстрації: Андрій М. Заморока
Андрій М. ЗАМОРОКА

2012-й був напрочуд багатий на наукові публікації присвячені виникненню та ранній еволюції життя на нашій планеті – від біохімічної еволюції до ймовірного механізму з’яви багатоклітинних тварин. Але окрім того, минулий рік приніс нам і розуміня сучасних еволюційних подій, пов’язаних зі стрімким ростом людського впливу на довколишнє середовище – зміна поведінкових реакцій та життєвих циклів. І ще цілу низку цікавих наукових відкриттів…

Грудень 3, 2012
Як виник зір у тварин? Джерело ілюстрації: http://www.futurity.org

Андрій М. ЗАМОРОКА

Майже усі тварини мають одну чудову здатність – бачити довколишній світ. Сприйняття цього світу відбувається через орґан, який породив цілу низку гарячих дискусій і не менш палких дебатів між непримиренними опозиціонерами – креаціоністами та еволюціоністами. Суть тих дискусій зрозуміла і не потребує свого роз’яснення, а той орґан – око… Станіславівський натураліст уже розповідав про виникнення і різноманіття очей у тваринному світі, тому сьогодні пропоную торкнутись проблеми виникнення і еволюції світлочутливого пігменту опсину.

Листопад 26, 2012
Рух автомобілів створює шумове забруднення у містах та вздовж автотрас, яке впливає живих істот. Джерело ілюстрації: http://www.freefoto.com

Андрій М. ЗАМОРОКА

Людський вплив на довколишнє середовище має найрізноманітніші прояви: від нещадної експлуатації, до, здавалось би, безневинного вуличного освітлення. Нещодавно, “Станіславівський натураліст” уже розповідав про вплив нічних вогнів міста, які зумовлюють кардинальні перебудови в угрупованнях тварин – вищих рівнів екосистеми, спричинюючи домінування хижацтва та некрофагії. Сьогодні ж, розповім Вам про вплив шумового забруднення на тварин, яке, як виявилось, здатне змінити навіть хід еволюції…

Листопад 18, 2012
З якої точки ведеться відлік життя? Джерело ілюстрації: http://www.cyano-biotech.com

Андрій М. ЗАМОРОКА

Коли у далекому 1986-му році Вальтер Ґілберт запропонував свою знамениту гіпотезу “Світу РНК” – первісне життя було не білкове, а функцію геному виконувала не ДНК, то це мало ефект вибуху бомби! У науковому світі розпочались бродіння: одні гаряче підтримували ідею Ґілберта, бо це було свіже віяння у зайшлій до глухого кута білкової теорії, а інші так само гаряче заперечували її, мовляв, що це нісенітниця… Одначе, за останні три десятиліття, назбиралось достатньо фактів на підтримку гіпотези “Світу РНК” і уже мало хто вголос заперечує її. Але питання про походження життя на цьому не вичерпується, а ставить нові завдання – як виникли живі істоти на базі РНК? З яких простіших форм вони еволюціонували? Де власне початок життя?

Вересень 3, 2012
Протопланетні хмари містять орґанічні сполуки - компоненти майбутнього життя. Джерело ілюстрації: http://www.3dnews.ru

Андрій М. ЗАМОРОКА

Є у біології такий термін, що називається “абіоґенез” – природне утворення орґанічних речовин, і біополімерів у тому числі, з неорґанічних. Сьогодні, це поняття є наріжним у гіпотезах про походження життя на Землі. І хоча загальноприйнятою теорією є утворення орґаніки на поверхні нашої планети у далекі часи її молодості, що, в принципі, доведено блискучими експериментами Міллера-Юрі, проте, багато науковців (здебільшого астрономи) дебатують – Земля була наповнена орґанікою ще до свого виникнення. І от, новина з “астрономічного фронту”: у довколазоряних протопланетних хмарах виявлено цукри! Всесвіт виявився зі смаком – солодкавим…